รายละเอียดอั่งเปา
ซองที่ 1
- รับอั่งเปามูลค่า 100 บาท (เมื่อซื้อสินค้าครบ 999 บาทขึ้นไป) สำหรับซื้อสินค้าในครั้งถัดไปในเว็บไซค์ funsecondlife.com ครบ 499 บาทขึ้นไปต่อคำสั่งซื้อ
- สามารถขอรับอั่งเปาได้ทาง Line @funsecondlife

ซองที่ 2
- รับอั่งเปามูลค่า 1,999 บาท (สำหรับผู้ที่มียอดซื้อสินค้าต่อคำสั่งซ์้อสูงสุดในเดือน กุมภาพันธ์ 62) สำหรับซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไป
- เจ้าหน้าที่จะประกาศผล ทาง Facebook Fanpage funsecondlife และทาง Line @funsecondlife ในวันที่ 4 มีนาคม 2562

หมายเหตุ
- อั่งเปาสามารถใช้ได้เพียง 1ครั้ง 1User เท่านั้น
- อั่งเปาไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆได้
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด